FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026

Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026

Lasten

2022

2023

2024

2025

2026

Salarissen

2%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

Omslagrente

0,5%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Rente grondexploitatie

1,16%

1,14%

1,14%

1,14%

1,14%

Prijsindex goederen en diensten

1,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Baten

2022

2023

2024

2025

2026

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Rioolheffing (cf. GRP 2017-2023)

0,0%

0,0%

p.m.

p.m.

p.m.

Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) van toepassing op voor aan derden in rekening te brengen tarieven (leges, heffingen, belastingen, privaatrechtelijk etc.)

1,4 %

2,4 %

2,4 %

2,4 %

2,4 %

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14