FINANCIËLE BEGROTING

Incidentele baten en lasten

Recapitulatie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten programma 1

14.469

4.336

10.133

14.965

4.348

10.617

14.686

4.348

10.338

14.575

4.220

10.355

Lasten programma 2

80.260

579

79.681

80.690

0

80.690

81.597

0

81.597

82.765

0

82.765

Lasten programma 3

11.813

25

11.788

11.826

0

11.826

12.735

0

12.735

13.159

0

13.159

Lasten programma 4

19.287

4.719

14.568

17.433

3.067

14.366

17.067

2.281

14.786

17.752

2.726

15.026

Lasten programma 5

11.415

100

11.315

11.896

0

11.896

11.796

0

11.796

12.017

0

12.017

Lasten programma 6

9.816

0

9.816

9.845

0

9.845

9.796

0

9.796

9.874

0

9.874

Totaal lasten programma's

147.060

9.759

137.301

146.655

7.415

139.240

147.677

6.629

141.048

150.142

6.947

143.195

Baten programma 1

7.470

4.354

3.116

7.518

4.366

3.152

7.549

4.360

3.189

7.448

4.220

3.228

Baten programma 2

21.344

0

21.344

21.351

0

21.351

21.396

0

21.396

21.441

0

21.441

Baten programma 3

6.718

0

6.718

6.809

0

6.809

7.799

0

7.799

8.242

0

8.242

Baten programma 4

13.841

4.719

9.122

12.292

3.067

9.225

11.585

2.281

9.304

12.171

2.726

9.445

Baten programma 5

484

0

484

474

0

474

445

0

445

417

0

417

Baten programma 6

918

0

918

932

0

932

777

0

777

812

0

812

Totaal baten programma's

50.775

9.073

41.702

49.376

7.433

41.943

49.551

6.641

42.910

50.531

6.947

43.584

Saldo van baten en lasten programma's

96.285

686

95.599

97.279

-18

97.297

98.126

-12

98.138

99.611

0

99.611

Recapitulatie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

begrotingsevenwicht

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten alg. dekkingsmiddelen

9.967

2.000

7.967

13.195

1.456

11.740

14.443

545

13.898

12.241

170

12.071

Lasten overhead

20.301

117

20.184

19.785

0

19.785

19.330

0

19.330

19.326

0

19.326

Lasten vennootschapsbel.

17

0

17

17

0

17

17

0

17

17

0

17

Lasten onvoorzien

34

0

34

35

0

35

35

0

35

36

0

36

Totaal lasten diversen

30.319

2.117

28.202

33.032

1.456

31.576

33.825

545

33.280

31.620

170

31.450

Baten alg. dekkingsmiddelen

124.781

445

124.336

130.982

0

130.982

137.966

0

137.966

132.990

0

132.990

Baten overhead

146

0

146

145

13

132

148

0

148

152

0

152

Totaal baten diversen

124.927

445

124.482

131.127

13

131.114

138.114

0

138.114

133.142

0

133.142

Saldo van diversen

94.608

-1.673

96.281

98.095

-1.443

99.538

104.289

-545

104.834

101.522

-170

101.692

Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diversen

1.677

2.359

-682

-816

1.425

-2.241

-6.163

533

-6.696

-1.911

170

-2.081

Stortingen in reserves

5.740

210

5.530

5.833

13

5.820

5.872

0

5.872

5.860

0

5.860

Onttrekkingen aan reserves

7.789

2.587

5.202

5.474

0

5.474

4.756

0

4.756

4.797

0

4.797

Geraamd resultaat

372

18

354

457

-1.438

1.895

5.047

-533

5.580

848

-170

1.018

Totaal structurele lasten

171.032

176.637

180.200

180.506

Totaal structurele baten

171.386

178.532

185.780

181.524

Structurele baten- en lasten

0

0

354

0

0

1.895

0

0

5.580

0

0

1.018

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14