FINANCIËLE BEGROTING

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op basis van artikel 20 van het BBV dient in de begroting aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Het gaat hierbij dus om normale jaarlijkse arbeidskosten zoals vakantiedagen, premies en pensioenen.

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume zijn verwerkt in de baten en lasten van de begroting 2023 en de meerjarenraming. Voor deze kosten mag op basis van de bepalingen in het BBV geen voorziening worden gevormd.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14