FINANCIËLE BEGROTING

Meerjarenperspectief

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Goed wonen voor iedere doelgroep

14.469

7.470

6.998

14.965

7.518

7.447

14.686

7.549

7.137

14.575

7.448

7.127

Iedereen doet mee

80.260

21.344

58.916

80.690

21.351

59.339

81.597

21.396

60.201

82.765

21.441

61.324

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

11.813

6.718

5.095

11.826

6.809

5.017

12.735

7.799

4.936

13.159

8.242

4.917

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

19.287

13.841

5.446

17.433

12.292

5.141

17.067

11.585

5.482

17.752

12.171

5.581

Goed ontsloten en verweven met de regio

11.415

484

10.931

11.896

474

11.423

11.796

445

11.351

12.017

417

11.599

Bestuur en burgerzaken

9.816

918

8.898

9.845

932

8.912

9.796

777

9.019

9.874

812

9.062

Totaal programma's

147.060

50.775

96.284

146.655

49.376

97.279

147.677

49.551

98.126

150.142

50.531

99.610

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.001

124.781

-114.780

13.230

130.982

-117.751

14.478

137.966

-123.488

12.277

132.990

-120.713

Overhead

20.301

146

20.155

19.785

145

19.641

19.330

148

19.181

19.326

152

19.174

Vennootschapsbelasting

17

17

17

17

17

17

17

17

Geraamd saldo van baten en lasten

177.379

175.702

1.676

179.687

180.503

-814

181.502

187.665

-6.164

181.762

183.673

-1.912

Reserve mutaties

5.740

7.789

-2.049

5.833

5.474

359

5.872

4.756

1.116

5.860

4.797

1.063

Geraamd resultaat

183.119

183.491

-373

185.520

185.977

-455

187.374

192.421

-5.048

187.622

188.470

-849

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14