FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2023

Specificatie Toevoeging aan reserve

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Pr.

S/I

R1000

Algemene reserve

Storting knelpuntenbudget

0

12.650

0

0

Ov.

I

R0300

Reserve gemeentelijk vastgoed

Toevoeging MJOP

4.271.510

4.378.860

4.503.917

4.503.917

PR01

S

R2100

Reserve civieltechnische kunstwerken

Storting reserve civieltechnische kunstwerken

133.550

133.550

133.550

133.550

PR05

S

R2101

Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug

Storting reserve Biesterbrug

88.367

88.367

88.367

88.367

PR05

S

R4200

Reserve dec. huisvesting onderwijs

Mutatie saldo onderwijshuisvestiging (BEGR 2023-2026)

607.614

598.841

623.696

612.250

PR02

S

R5254

Egalisatiereserve SPUK

Storting egalisatiereserve SPUK

209.880

0

0

0

PR01

I

R5700

Bestemmingsreserve groen

Storting reserve groen

428.914

620.314

522.414

522.414

PR03

S

Totaal toevoegingen

5.739.835

5.832.582

5.871.944

5.860.498

Specificatie Onttrekking aan reserve

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Pr.

S/I

R1000

Algemene reserve

Onttrekking knelpuntenbudget

-117.350

0

0

0

Ov.

I

R1000

Algemene reserve

P3 prio 2022-speelplaatsen

-25.000

0

0

0

PR03

I

R1000

Algemene reserve

Herindicaties hulp bij het huishouden (DJ-1591561)

-418.600

0

0

0

PR02

I

R1000

Algemene reserve

DJ-1016453 tekort Risse

-49.436

0

0

0

PR02

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 3 Plan verduurzaming maatsch. vastgoed

-87.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 8 Erfgoedbeleid

-8.500

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 10 Verrijdbare tribunes sporthal St. Theunis

-8.003

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 11 Aanpak oneigenlijk grondgebruik

-309.210

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 16 Onderst. Weerter Sportverenigingen

-100.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 19 (Groeps-)maatwerk trajecten specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen

-35.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 20 Actie Reactie van Solvare

-35.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 26 Groene schoolpleinen

-75.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 27 Plan herinrichting Stationsstraat

-25.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 29 Tijdelijke regisseur buitengebied

-178.200

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 30 Inventarisatie opwaard. openbare ruimte

-145.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 31 Burgerinitiatieven Biodiversiteit

-20.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 32 Opstellen Meerjarig onderhouds en vervangingsplan voor ziekte- en klimaatgevoelige bomen

-25.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 37 Inzet Stichting Streetwise

-71.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 38 Regie versterking binnenstad

-75.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 39 Regionaal evenementenbudget

-75.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 43 Uitv. beleid kunst in de openbare ruimte

-50.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 44 Subs. provinciale subinfrastructuur culturele instellingen

-31.500

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 45 Investeringsagenda Midden-Limburg

-100.692

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 51 Implementatie Strategische visie

-50.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 53 Arbeidsmarktbenadering

-100.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 54 Extra capaciteit binnenhalen subsidies

-50.000

0

0

0

Alg.d.

I

R1000

Algemene reserve

Prio 2023 nr. 55 Strategisch adviseur (1 fte tijdelijk)

-111.000

0

0

0

Alg.d.

I

R0300

Reserve gemeentelijk vastgoed

Onttrekking reserve gemeentelijk vastgoed conform MJOP

-4.006.884

-4.338.817

-3.775.722

-3.775.722

PR01

S

R2100

Reserve civieltechnische kunstwerken

Onttrekking reserve civieltechnische kunstwerken conform plan

-123.195

-276.535

-121.966

-162.958

PR05

S

R6000

Res.innov.en transform. soc. domein

DJ-1569392 Subsidie Dagopvang 2023

-31.328

0

0

0

PR02

I

R7000

Reserve energietransitie

Mobiliteitsplan 2030

-80.000

0

0

0

PR05

I

R7403

Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp.

Pilot publieke ontzorging energiebesparing

-100.000

0

0

0

PR04

I

R0450

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-639.138

-435.106

-435.106

-435.106

PR06

S

R3350

Dekkingsreserve Warenmarkt

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

PR04

S

R4350

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-5.356

-5.356

-5.356

-5.356

PR02

S

R5250

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-184.873

-175.879

-175.879

-175.879

PR01

S

R5252

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-40.558

-40.558

-40.558

-40.558

PR01

S

R5253

Dekkingsreserve turnhal

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

PR01

S

R5254

Egalisatiereserve SPUK

Onttrekking 1/15 deel SPUK

-116.581

-116.581

-116.581

-116.581

PR01

S

R5550

Dekkingsres. restaur. Martinustoren

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

PR01

S

R5551

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-180

-180

-180

-180

PR01

S

R6150

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-52.111

-52.111

-52.111

-52.111

PR02

S

R6151

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-14.300

-14.300

-14.300

-14.300

PR02

S

R6152

Dekkingsreserve JOP graswinkel

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-122

-122

-122

-122

PR02

S

Totaal Onttrekking

-7.788.617

-5.474.045

-4.756.381

-4.797.373

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14