FINANCIËLE BEGROTING

Prioriteiten

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2023 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2024 tot en met 2026 is opgenomen in de bijlage “Overzicht prioriteiten 2023-2026”.

In tegenstelling tot de overige tabellen in deze begroting worden de bedragen in het overzicht niet afgerond.
Het overzicht is na vaststelling van de begroting door de raad de basis om de lasten administratief te verwerken op de diverse taakvelden en investeringsbudgetten indien van toepassing. Vanuit het budgetrecht van de raad zijn de financiële gevolgen van de vaststelling helder en eenduidig als daarbij geen afronding in de presentatie is toegepast.

Besteding van de middelen van "vetgedrukte" prioriteiten vindt pas plaats nadat de raad over het betreffende onderwerp via een afzonderlijk raadsvoorstel hierover een definitief besluit heeft genomen.   

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14