FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Reserves

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

9.387

5.285

5.740

455

Baten

13.844

12.486

7.789

-4.697

Saldo

-4.457

-7.201

-2.049

5.152

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

Onttrekkingen

Primaire begroting 2022-2023 (na raadsbehandeling)

1.830

Wijzigingen a.g.v. 1e tussenrapportage 2022

733

Wijzigingen a.g.v. raadsbesluiten t/m juli 2022

3.881

Primaire begroting 2023-2026

1.746

Stortingen

Primaire begroting 2022-2023 (na raadsbehandeling)

1.123

Wijzigingen a.g.v. 1e tussenrapportage 2022

732

Primaire begroting 2023-2026

64

Totaal

2.479

7.630

Saldo

5.152

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14