FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

De kapitaallasten zijn € 310.000 lager dan in de begroting 2022.

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een vertraging bij het gereedkomen van de zogenoemde activa in uitvoering, waardoor nieuwe afschrijvingslasten van lopende projecten naar toekomstige jaarschijven zijn verschoven. Conform de financiële verordening wordt er pas gestart met afschrijven in het jaar nadat een actief gereed is gekomen. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten in de begroting 2023 € 666.000 lager dan in de begroting 2022.

Het rente omslagpercentage is verhoogd naar 0,7%, waardoor de toegerekende rente verhoogd wordt met € 356.000 in de begroting 2023.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14